ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Środki trwałe i ich amortyzacja, leasing
z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 i MSRów, zmian przepisów podatkowych

prowadzący: Arkadiusz Lenarcik

TERMIN: 22 luty
KOD: k916/2018
MIEJSCE: KATOWICE, hotel SILEZIAN ul. Szybowcowa 1A                                            
CZAS TRWANIA: od godz. 10.00 do 15.00
Cena netto wynosi: 420 zł /od osoby (brutto: 516,690 zł)
Cena netto dla 2 i więcej osób wynosi: 380 zł /od osoby (brutto: 467,40 zł)
 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - nowe podejście
  • Zakres standardu
  • Różnice pomiędzy KRS 11 a MSR 16
 4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7  
  • Okres użyteczności środków trwałych
  • Wartości szacunkowe a środki trwałe
  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowych
 5. Środki trwałe -  zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego
  • Amortyzacja środków trwałych  - zmiany 2017
  • Zmiany w PIT i CIT obowiązujące od 2018 roku
 6. Wycena wartości początkowej środków trwałych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
   • nakłady na remont środka trwałego przed oddaniem do użytkowania
   • likwidacja środka trwałego a koszt wytworzenia
   • zaniechana inwestycja
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
  • Środki trwałe sieciowe
  • Darowizny środków trwałych
  • Prawo wieczystego użytkowania
   • Prezentacja
   • Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności
   • Wycena
  • Środki trwałe a nieruchomości inwestycyjne
  • Inne przypadki
 7. Amortyzacja środków trwałych
  • Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa
  • Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych
  • Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony
 8. Inwentaryzacja środków trwałych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja środków niskocennych
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w zakresie środków trwałych
  • Definicje zawarte w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
  • Ujęcie początkowe – cena nabycia oraz koszt wytworzenia
  • Ujęcie w kolejnych okresach sprawozdawczych – dwa modele wyceny
  • Amortyzacja środków trwałych oraz weryfikacja okresów użyteczności ekonomicznej.
  • Komponenty środków trwałych – praktyczne zagadnienia
 10. Leasing środków trwałych:
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
  • Leasing finansowy oraz operacyjny w polskim systemie prawnym
  • Opłata wstępna a koszty uzyskania przychodu – wątpliwości interpretacyjne.
  • Ujęcie księgowe oraz podatkowe umowy leasingu – na praktycznym przykładzie
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników, konsultacje, dyskusja.
prowadzący: Arkadiusz Lenarcik - dyrektor Departamentu Audytu, Biegły rewident.
Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Stały współpracownik naszej firmy.


DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile (PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl