ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia
ESAL Business Promotion Office

Kompleksowe warsztaty dla ADO, ABI (inspektorów), ASI. Akredytowany kurs dla inspektorów ochrony danych osobowych w aspekcie RODO

17-19 czerwiec 2018r.
Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS


prowadzący: Rafał Andrzejewski, stały współpracownik naszej firmy

TERMIN: 17-19 czerwiec
KOD: 3212/2018
MIEJSCE: Kołobrzeg, Centrum Ikar Plaza SPA & WELLNESS - strona hotelu
CZAS TRWANIA: przyjazd 17/06/2018, rozpoczęcie zajęć 18/06/2018 - rano; wyjazd 19/06/2018 po obiedzie

CENA SZKOLENIA netto: 1790 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2201,70 zł)
CENA SZKOLENIA netto dla 2 i więcej osób z jednej firmy: 1690 zł /od osoby (+ 23% podatku VAT - razem brutto: 2078,70 zł)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjątkowym szkoleniu, w najpiękniejszym uzdrowisku nad Bałtykiem. widok hotelu IKAR Plaza w Kołobrzegu

Kołobrzeg, Ikar Plaza SPA & Wellness -
strona hotelu
Będziemy Państwa gościć w kompleksie hotelowo-wypoczynkowym położonym w odległości 50 m od morza. Wysoki standard i znakomita lokalizacja hotelu z przepięknym widokiem na morze zapewniają tym samym doskonałe warunki do pracy, wypoczynku i rekreacji.
Na terenie obiektu znajdują się: urokliwa jadalnia, restauracja z kawiarnią, lobby bar, klub nocny, piękny ogród z urzekającą roślinnością, Centrum Spa & Wellness
, centrum zdrowia, bilard, fitness, nowoczesny kompleks basenowy obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzne z jacuzzi, światem sauny i salą fitness.
Basen z podgrzewaną wodą  zapewniający śródziemnomorską atmosferę!
Nastrój miejsca pozytywnie wpłynie na Państwa samopoczucie i zdrowie.

Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

Uwaga: możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania
Uwaga: istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia dodatkowo pakietu kosmetycznego SPA z 15% rabatem dla uczestników (np. w kwocie 150 zł).
BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z ATRAKCJI HOTELOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA  - basen, jacuzzi, kompleks saun, sala fitness.

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ:

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r.  ale zmiany, które z niego wynikają są  na tyle istotne, że proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp.

UPRAWNIENIA:

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikatu znajomości RODO daje uprzywilejowaną pozycję w przypadku weryfikacji w/w uprawnień czy też  rekrutacji na stanowisko Inspektorów Ochrony Danych i istotnie zwiększa szansę rozwoju kariery zawodowej. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych w rozumieniu RODO, pod względem merytorycznym, organizacyjnym i metodologicznym. Program szczegółowy o potwierdzonej wysokiej jakości i obszernym zakresie tematycznym jest wzbogacony licznymi CASE STUDIES pozwalającymi na nabycie praktycznych doświadczeń w realizowaniu swoich funkcji.

Główne zalety naszego szkolenia:
 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI (INSPEKTORA po zmianach) w ciągu dwóch  intensywnych dni szkoleń,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych – zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż. Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • warsztaty – nasz kurs to nie wykład, a interaktywne szkolenie. Podczas kursu kilkukrotnie będziesz mieć okazję samodzielnie zweryfikować zdobytą wiedzę z praktyką np. tworząc Jawny Rejestr Zbiorów, szkic Polityki Bezpieczeństwa, czy planu sprawdzeń,
 • certyfikat – po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy.,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.
SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI!
Biorąc udział w szkoleniu, nie tylko nabędziesz niezbędną i praktyczną wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Uzyskasz także pakiet dodatkowych, wyjątkowych i praktycznych korzyści: Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IODO, Notyfikacja naruszeń i wiele innych.

 1. .WPROWADZENIE
  • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r.?
  • Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie RODO?
  • Jakie podmioty będą zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

 2. PODSTAWOWE POJĘCIA
  • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)?
  • podstawy i terminologia według UODO
  • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
   • zmiany w podstawowych definicjach
   • nowe definicje i terminy w RODO
   • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): podobieństwa i różnice
  • Na czym polega pseudonimizacja?
  • Co to jest przenoszenie danych według RODO?
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO
  • Zasady przetwarzania danych według RODO
    
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NOWEJ ODSŁONIE:  ZAŁOŻENIA PROJEKTU NOWEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 4. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO

 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO

 6. ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Według UODO (przypomnienie)
  • Według RODO:
   • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
   • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości
   • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
   • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
   • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji.

 7. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
  • Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie)
  • Zabezpieczenia według RODO:
   • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
   • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
   • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
   • ocena skutków dla ochrony danych
   • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
   • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
   • certyfikacja i kodeksy postępowania
   • rejestrowanie czynności przetwarzania.

 8. NOWE ZADANIE INSPEKTORA- ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA ( wzór dokumentu).  JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ ANALIZE RYZYKA?

 9. NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE
  • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
  • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
   • rejestrowanie czynności przetwarzania
   • ocena skutków przetwarzania danych
   • obowiązki informacyjne
   • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
   • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
  • obowiązki podmiotów przetwarzających dane.

 10. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
  • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?  Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
  • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
  • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
  • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
  • Status Inspektora ochrony danych:
   • Niezależność,
   • Podległość kierownictwu ADO,
   • Tajemnica zawodowa.
  • Zadania Inspektora ochrony danych:
   • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
   • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
   • Szkolenia
   • Audyty
   • Współpraca z organem nadzorczym
   • Pełnie funkcji punktu kontaktowego
   • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
  • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
  • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.
 11. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 12. ZAKOŃCZENIE
  • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
  • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu.
 13. KONSULTACJE Z TRENEREM.
   
Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji np. Rejestr Czynności przetwarzania, Analizę Ryzyka, Politykę Bezpieczeństwa, Audyty IOD, Notyfikacja naruszeń i wiele inych.

Certyfikaty:    
Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający znajomość Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zakresie wymaganym do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.
Dla chętnych egzamin, którego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu Kursu dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
prowadzący:
Rafał Andrzejewski - – prawnik, praktyk ( pełni funkcję ABI w różnych podmiotach), audytor,   trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych.   Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Stały współpracownik naszej firmy.

Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.


Cena szkolenia obejmuje:
 • 2 wykłady,
 • materiały szkoleniowe,
 • 2 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,
oraz
 • korzystanie z centrum SPA Tropicana w hotelu.
Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkoleni.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW I WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB RABATY !!!

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339350  |  mobile(PLAY): 531 618 854  |  fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                             
e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl