ZapraszamySzkoleniaSzkolenia w KatowicachKonferencje wyjazdoweKontaktKarta zgłoszenia

ESAL Business Promotion Office

Zasady fakturowania w 2017 roku według znowelizowanych przepisów -
wystawianie, odpowiedzialność karna, zaostrzone sankcje dotyczące faktur VAT od 1 marca 2017 r.

prowadzący: Henryk Grychtoł
Celem szkolenia jest zapoznanie podatników z najnowszymi zmianami w zakresie fakturowania w podatku VAT po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług VAT na 2017 rok. Cały proces wystawiania, ewidencjonowania faktur VAT zostanie omówiony od podstaw, a kończąc na zagadnieniach szczegółowych i skomplikowanych. Temat zostanie omówiony kompleksowo i poparty praktycznym ujęciem omawianych zagadnień.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne dotyczące faktur 
  • transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą  
  • zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
  • którzy podatnicy są zobligowani do wystawianie faktury  

 2. Rodzaje faktur oraz nowe zasady ich wystawiania:
  •  likwidacja faktur wewnętrznych,
  •  faktury  - procedura marży
  •  faktury wystawiane przez „małych podatników” (faktury – metoda kasowa),
  •  faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych (faktury VAT-RR),
  •  faktury handlowe,
  •  duplikaty faktur,
  •  faktury wystawiane na rzecz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej,
  •  faktury „pro-forma”,
  •  otrzymane zaliczki a wystawienie faktury,
  •  zasady fakturowania dostawy złomu, innych odpadów i prawa emisji (odwrotne obciążenie),
  •  nowe terminy wystawiania faktur, wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
  • dokumentowanie sprzedaży o charakterze ciągłym.

 3. Jak korygować błędy w fakturach:
  •  faktury korygujące, korekta faktury korygującej,
  •  noty korygujące,
  •  anulowanie faktury,
  •  sankcje za naruszenie obowiązków w zakresie fakturowania.

 4. Faktury elektroniczne:
  • faktury elektroniczne zamiast papierowych, krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania e-fakturrodzaje faktur elektronicznych,
  • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
  • dane, jakie zawiera e-faktura i termin jej wystawienia
  • zaliczka a e-faktura
  • zakres informacyjny e-faktury
  • czy odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
  • faktury korygujące w formie elektronicznej – potwierdzenie odbioru przez kontrahenta,
  • notą korygującą w formie elektronicznej,
  • przechowywanie /archiwizacja/ e-faktur.

 5. Najczęstsze praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
  •  faktura a różne stawki VAT,
  •  rabat / premia na fakturze,
  •  zasady przeliczania należności w walutach obcych przy fakturach korygujących.

 6. Faktury VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

 7. Faktury/ faktury elektroniczne  dokumentujące wewnątrz wspólnotowe dostawy towarów oraz eksport:
  •  prawo do stosowania stawki zerowej – niezbędna dokumentacja,
  •  zaliczki w WDT i eksporcie,
  •  korekta faktur eksportowych i WDT.

 8. Duplikaty faktur / faktur elektronicznych.
  • zasady wystawiania,
  • podatek naliczony z duplikatu faktury – termin prawa do odliczenia.

 9. Zaostrzone sankcje dotyczące „wystawiania oraz posługiwania się” fakturami pustymi” oraz fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący (art. 62 & 2 KKS)
  • co to jest faktura „pusta” lub faktura wystawiona przez „podmiot nieistniejący”
  • weryfikacja faktur otrzymanych od kontrahentów
  • sankcje wynikające bezpośrednio z ustawy VAT a sankcje z KKS-u
  • zarzuty z art. 271. KK - fałszerstwo intelektualne
  • fałszowanie (podrabianie, przerabianie) faktur a art 271a KK
  • kto w przedsiębiorstwie odpowiada z w/w czyny
  • jakie czynności zabezpieczające podjąć w firmie by zabezpieczyć się przed w/w sankcjami.
 10. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.
prowadzący: Henryk Grychtoł - trener, wykładowca i doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego,  doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa działalności gospodarczej. Posiada również dyplom uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Wybitny specjalista w zakresie prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej. Stały współpracownik naszej firmy.

TERMIN: 10 październik 2017r.
KOD: 3094/2017
MIEJSCE: WROCŁAW, ul. Boczna 12, I piętro Sala konferencyjna 119
CZAS TRWANIA: od godz. 9.30 do godz. 14.30
KOSZT SEMINARIUM netto: 390 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe i lunch)
KOSZT dla 2 osób z jednej firmy netto: 360 zł od osoby
* podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% podatku VAT (ceny brutto odpowiednio: 479,70 zł / 442,80 zł od osoby).

W trakcie przerw zapraszamy na nielimitowaną kawę z ekspresu, herbatę oraz słodki poczęstunek oraz lunch.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Szkoleń tel. 71 3339823

ESAL Business Promotion Office Wrocław tel.: 71 3339823, 71 3339350 fax: 71 3339822
KARTA ZGŁOSZENIA                                                                                              e-mail: biuro@esal.com.pl_esal@esalszkolenia.pl