KALENDARIUM

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Newsletter:

Promocje?
Specjalne oferty?

Dodaj swój e-mail do newslettera

maj / konferencje w Zakopanem Grand hotel Stamary**** Wellness & SPA
28-31 maja
Zakopanem Grand hotel Stamary**** Wellness & SPA
Praktyczny przegląd podatków w 2017 roku - zmiany, praktyka, interpretacje
prowadzący: Małgorzata Militz, Robert Nowak, Sebastian Twardoch
kod: 3050
Prawo pracy – KOMPENDIUM najnowszych przepisów w 2017 r. i wyjaśniające je stanowiska urzędowe
prowadzący: Monika Frączek
kod: 3051
Inspektor Danych Osobowych czyli ABI po nowemu. Wypełnianie funkcji ABI (inspektora po zmianach) w aspekcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
prowadzący: Rafał Andrzejewski
kod: 3053
PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US
prowadzący: Anna Ruszczak i Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
kod: 3070
czerwiec / konferencje w Kołobrzegu Ikar Plaza SPAWellness
18-21 czerwca
Kołobrzegu Ikar Plaza SPA & Wellness
Akademia Podatków 2017 roku - przegląd zmian podatkowych, praktyka rozliczeń
prowadzący: Zdzisław Modzelewski, Sebastian Twardoch - licencjonowani Doradcy podatkowi
kod: 3060
PRAWO PRACY najnowsze zmiany w przepisach od 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań
prowadzący: Piotr Ciborski
kod: 3061
PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US
prowadzący: Katarzyna Smulczyk
kod: 3062
Inspektor Danych Osobowych czyli ABI po nowemu. Wypełnianie funkcji ABI (inspektora po zmianach) w aspekcie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
prowadzący: Rafał Andrzejewski
kod: 3063
maj 2017 - Wrocław
12 maj Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym, praktyka rozliczania według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 i MSRów, przykłady
prowadzący: dr Roman Seredyński
kod 3064
16 maj Umowy cywilnoprawne - zasady wyliczania wynagrodzenia, zmiany
prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
kod 3054
18 maj Zasady fakturowania w 2017 roku według znowelizowanych przepisów
prowadzący: Henryk Grychtoł
kod 3065
19 maj CENY TRANSFEROWE
Dokumentacja cen transferowych – transakcje i powiązania, sporządzenie dokumentacji

prowadzący: Tomasz Piekielnik
kod 3058
22 maj Prawo pracy – zmiany 2017 w praktyce ich stosowania oraz kolejne zmiany wchodzących od czerwca, nowe stanowiska urzędowe
prowadzący: Monika Frączek
kod 3059
23 maj Koszty uzyskania przychodu w aspekcie podatku dochodowego CIT z uwzględnieniem zmian  od 1 stycznia 2017 roku
prowadzący: Robert Nowak
kod 3042
24 maj Środki trwałe i ich amortyzacja w 2017 roku z uwzględnieniem nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 i MSRów
prowadzący: dr Roman Seredyński
kod 3056
24 maj Podróże krajowe i zagraniczne - zasady ich rozliczania na gruncie podatków PIT, CIT, VAT i ubezpieczeń społecznych - ZUS Samochód osobowy w firmie
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod 3068
25-26 maj Podatek VAT i CIT w 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

prowadzący: Tomasz Wojewoda i Zdzisław Modzelewski
kod 3044
25 maj Podatek CIT w 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych
prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod 3044/1
26 maj Podatek VAT w 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod 3044/2
29 maj Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 2017 roku
oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe

prowadzący: Jarosław Sekita
kod 3024
29 maj Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja od podstaw
prowadzący: Arkadiusz Lenarcik
kod 3066
30 maj Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych
prowadzący: Wiktor Blumes
kod 3052
31 maj Zakazana optymalizacja podatkowa i legalne struktury – planowanie podatkowe w roku 2017
prowadzący: Tomasz Piekielnik
kod 3067
maj 2017 - Katowice
18 maj Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT dla usług budowlanych w 2017 roku, kontrowersje, interpretacje, praktyczne rozliczenia
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
k886
22 maj Faktura VAT w 2017 roku. Nowe regulacje karno-skarbowe, zaostrzone sankcje dotyczące fakturowania od 1 marca 2017 r.
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
k892
24 maj Podatek VAT w 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych, praktyka rozliczeń, interpretacje urzędowe
prowadzący: Tomasz Wojewoda
kod
k888
25 maj Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku według znowelizowanych przepisów podatkowych, kontrowersje, interpretacje, praktyczne rozliczenia
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
k889
25 maj Podróże krajowe i zagraniczne - zasady ich rozliczania na gruncie podatków PIT, CIT, VAT i ubezpieczeń społecznych - ZUS Samochód osobowy w firmie
prowadzący: ekspert i trener podatkowy
kod
k890
25 maj ZFŚS 2017 w praktyce - 500+ a zfśs oraz zasady przyznawania i podatkowego rozliczania świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem dopłat do różnych form wypoczynku, usług opieki nad dziećmi pracowników i bezzwrotnej pomocy materialnej
prowadzący:  główny specjalista z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
kod
k891
czerwiec 2017 - Katowice
9 czerwiec Nowelizacja VAT 2017 - zmiany w deklarowaniu i ewidencjonowaniu transakcji oraz nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017
prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
k892

[Zapraszamy] [we Wrocławiu] [w Katowicach] [Konferencje wyjazdowe] [Kontakt] [Karta zgłoszenia] [Polityka cookies]