KALENDARIUM

Kontakt:

Karta  zgłoszenia:

Newsletter:

Promocje?
Specjalne oferty?

Dodaj swój e-mail do newslettera

sierpień / konferencje w Karpaczu hotel GOŁĘBIEWSKI**** SPA Tropicana + PRAGA (Czechy)
22-25 sierpień
Karpaczu hotel GOŁĘBIEWSKI*****
+ PRAGA (Czechy)
LETNIA SZKOŁA PODATKÓW 2017
Praktyczny przegląd podatków według znowelizowanych przepisów 2017 roku

prowadzący: Grzegorz Tomala, Sebastian Twardoch - licencjonowani Doradcy podatkowi
kod: 3085
LETNIA SZKOŁA PRAWA PRACY
Najnowsze zmiany w przepisach w 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań

prowadzący: Piotr Ciborski
kod: 3086
PŁACE - zasady ustalania wysokości składników wynagrodzeń na liście płac z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2017 roku
prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
kod: 3090
wrzesień / konferencje w Trójmieście
12-15 września
Sopot
hotel MOLO
Praktyczny przegląd podatków według znowelizowanych przepisów 2017 roku
prowadzący: Sebastian Twardoch - licencjonowany Doradcy podatkowi
kod: 3105
PRAWO PRACY najnowsze zmiany w 2017 roku - praktyczne skutki wprowadzonych rozwiązań
prowadzący: Piotr Ciborski
kod: 3106
wrzesień / konferencje w Karpaczu hotel GOŁĘBIEWSKI***** SPA Tropicana + PRAGA (Czechy)
26-29 wrzesień
Wisła hotel GOŁĘBIEWSKI****
Jesienna Szkoła Podatków 2017 - przegląd zmian podatkowych VAT, CIT, PIT, środki trwałe
prowadzący: trenerzy, wybitni specjaliści, stali współpracownicy naszej firmy
kod: 3100
Jesienna Szkoła Prawa Pracy
Prawo pracy – kompendium zmian przepisów w 2017 r. i planowane zmiany na 2018 rok

prowadzący: Monika Frączek
kod: 3101
PŁACE - kompendium zmian w 2017 roku - wynagrodzenia, korekty dokumentacji, składki, zasiłki, umowy cywilnoprawne, ZFŚS, rozliczenia płatnika z ZUS i US
prowadzący: Katarzyna Smulczyk
kod: 3102
lipiec 2017 - Wrocław
26 lipiecPodatek VAT w 2017 w obrocie międzynarodowym i UE - transakcje łańcuchowe, zasady opodatkowania, określenie miejsca dostawy, wewnątrzwspólnotowy import/eksport towarów i usług, praktyka i orzecznictwo TSUE
prowadzący: dr Paweł Selera
kod 3078
27 lipiec Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 2017 roku
oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe

prowadzący: Jarosław Sekita
kod
3091
27 lipiecPodatek VAT 2017 – ostatnie zmiany oraz projektowane zmiany w VAT i JPK
Faktura VAT - nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017

prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod 3084
28 lipiec Faktura VAT
Zasady fakturowania w 2017 roku według znowelizowanych przepisów - wystawianie, odpowiedzialność karna, zaostrzone sankcje dotyczące faktur VAT od 1 marca 2017 r.

prowadzący: Henryk Grychtoł
kod
3092
lipiec 2017 - Katowice
26 lipiec Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - praktyczne rozliczenia w PIT, CIT, VAT i ZUS; szkolenia pracowników oraz samochód w działalności firm - najnowsze interpretacje i orzecznictwo 
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
k894
28 lipiec Faktura VAT w 2017 roku. Nowe regulacje karno-skarbowe, zaostrzone sankcje dotyczące fakturowania od 1 marca 2017r.
prowadzący: dr Paweł Selera
kod
k899
sierpień 2017 - Wrocław
18 sierpień Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2016 roku. Pojazd samochodowy w firmie.
Świadczenia pracownicze

prowadzący: Henryk Grychtoł
kod
3093
22 sierpień Podatek dochodowy CIT od podstaw, według znowelizowanych przepisów
prowadzący:  Katarzyna Tomala
kod
3083
28 sierpień Odpowiedzialność karno-skarbowa służb finansowo-księgowych oraz kadry zarządzającej w świetle najnowszych regulacji prawnych oraz rozliczeń VAT-owskich, w szczególności faktur VAT
prowadzący: Sebastian Twardoch
kod
3089/2
28 sierpień Wynagrodzenia - korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
prowadzący: Katarzyna Smulczyk
kod
3087
29 sierpień Faktura VAT
Zasady fakturowania w 2017 roku według znowelizowanych przepisów - wystawianie, odpowiedzialność karna, zaostrzone sankcje dotyczące faktur VAT od 1 marca 2017 r.

prowadzący: Henryk Grychtoł
kod
3094
29 sierpień Podatek „u źródła” w rozliczeniach międzynarodowych z uwzględnieniem zmian od 2017 roku
oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe

prowadzący: Jarosław Sekita
kod
3091/2
30 sierpień VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy i podzielona płatność VAT (SPLIT PAYMENT), pozostałe zmiany
prowadzący: dr Paweł Selera
kod
3082/2
wrzesień 2017 - Wrocław
15 wrzesień VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy i podzielona płatność VAT (SPLIT PAYMENT), pozostałe zmiany
prowadzący: dr Paweł Selera
kod
3096
18 wrzesień Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja od podstaw
prowadzący: Arkadiusz Lenarcik
kod
3095
22 wrzesień
ART hotel
Podatek VAT 2017 – ostatnie zmiany oraz projektowane zmiany w VAT i JPK
Faktura VAT - nowe przepisy karno-skarbowe i sankcje dotyczące fakturowania obowiązujące od 1 marca 2017

prowadzący: Zdzisław Modzelewski
kod
3098
26 wrzesień Wynagrodzenia - korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US
prowadzący: Katarzyna Smulczyk
kod
3087/2